Sněmovní tisk 1029
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1029/0 dne 8. 2. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1628).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1029/2, který byl rozeslán 29. 6. 2017 v 10:30.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 1782).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 179, dokument 179/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 179/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 252).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 310/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6256Gabriela Pecková11717-16712.doc (67 KB) / PDF (333 KB, 1 strana) 24. 4. 2017 v 13:31:12
6311Alena Nohavová11772-16798.odt (16 KB) / PDF (80 KB, 2 strany)
11772-16799.docx (5 KB) / PDF (288 KB, 3 strany)
 28. 4. 2017 v 09:38:03
6614Gabriela Pecková12075-17202.doc (41 KB) / PDF (270 KB, 2 strany) 26. 6. 2017 v 14:17:31
6632Radka Maxová12093-17234.docx (21 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 12:46:25
6633Radka Maxová12094-17235.docx (15 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 12:47:44


Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, chronické onemocnění, osoba samostatně výdělečně činná, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)