Sněmovní tisk 1028
Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1028/0 dne 8. 2. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2017 na 56. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1620).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1028/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1028/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1028/3 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1765).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 2. 2017 jako senátní tisk 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 3. 2017 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2017 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 149).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 2. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 11/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská konvence, nedovolený obchod, obchod s orgány, právo na fyzickou integritu, transplantace orgánůISP (login)