Sněmovní tisk 1027
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisky: 1025 (Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech), 1026 (Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích).

Deskriptory EUROVOCu: překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)