Sněmovní tisk 1025
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1027 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osoba samostatně výdělečně činná, poradenství, výzkumný ústav, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
432/2002novelizujeVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení1025/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech1025/0
36/1967rušíZákon o znalcích a tlumočnících1025/0
37/1967rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1025/0
11/1985rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1025/0
184/1990rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.1025/0
77/1993rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů1025/0
322/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících1025/0
444/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů1025/0
123/2015rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti1025/0


ISP (login)