Sněmovní tisk 1014
Novela z. - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1014/0 dne 31. 1. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Martin Novotný a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1594).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1014/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1014/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1014/3, který byl rozeslán 26. 5. 2017 v 9:44.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1014/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1788).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 185, dokument 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 289/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6397Jan Farský11858-16972.docx (16 KB) / PDF (258 KB, 3 strany) 17. 5. 2017 v 15:01:00


Deskriptory EUROVOCu: oprávnění k výkonu služby, osoba samostatně výdělečně činná, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1014/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1014/0


ISP (login)