Sněmovní tisk 1007
Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 1. 2017 jako tisk 1007/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Zpravodajem určen Ing. Josef Hájek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1007/1 (doporučuje vzít na vědomí) (revokováno).
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1007/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1838).Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)