Sněmovní tisk 100
Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 100/0 dne 22. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 166).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 100/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 13:19.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 352).
  Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení č. 353.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 317, dokument 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 574).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 182/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
912Miroslav Opálka06373-07714.doc (11 KB) / PDF (32 KB, 1 strana)10. 6. 2014 v 13:55:43


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: nemoc z povolání, pojištění, pojištění osob, pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění100/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce100/2
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce100/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců100/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců100/0
218/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů100/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů100/0


ISP (login)