Sněmovní tisk 99
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 22. 1. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 2. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 8)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 86).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 99/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 99/2, který byl rozeslán 21. 3. 2014 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 201).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 4. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 266, dokument 266/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2014 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 266/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 462).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 90/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
513Martin Novotný05974-06952.doc (20 KB) / PDF (295 KB, 2 strany) 19. 3. 2014 v 11:07:03
515Jaroslav Foldyna05976-06954.doc (35 KB) / PDF (349 KB, 3 strany) 19. 3. 2014 v 14:02:52


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: cena energie, elektrická energie, energetická politika, energetické právo, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, zdroje energie

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)