Sněmovní tisk 924
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 30. 9. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1613).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6300Milan Urban11761-16768.docx (16 KB) / PDF (385 KB, 2 strany) 27. 4. 2017 v 12:28:16
6364Robin Böhnisch11825-16932.doc (44 KB) / PDF (359 KB, 4 strany) 16. 5. 2017 v 14:18:26
6390Milan Urban11851-16964.doc (35 KB) / PDF (399 KB, 5 stran)
11851-16965.doc (19 KB) / PDF (230 KB, 2 strany)
 17. 5. 2017 v 11:38:59
6398Robin Böhnisch11859-16973.doc (16 KB) / PDF (207 KB, 1 strana) 17. 5. 2017 v 15:15:11
6554Václav Zemek12015-17142.odt (73 KB) / PDF (74 KB, 2 strany) 7. 6. 2017 v 17:01:47


Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, opatření na kontrolu znečištění, palivo, politika životního prostředí EU, snižování plynných emisí, spalovací plyny, znečišťování motorovými vozidly, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)