Sněmovní tisk 883
N. ústav. z. o svobodě projevu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Martin Lank, Jana Hnyková, David Kádner, Olga Havlová) předložila sněmovně návrh zákona 4. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 883/0 dne 4. 8. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 8. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 9. 2016 jako tisk 883/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: svoboda projevu, svoboda slova, svoboda tisku

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)