Sněmovní tisk 849
Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 6. 2016 jako tisk 849/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 6. 2016 (usnesení č. 297). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 849/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1525).Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, ekonomická prognóza, eurozóna, finanční politika, finanční situace, finanční statistika, finanční trh, pojišťovna, úvěrová politika, zpráva o činnostiISP (login)