Sněmovní tisk 710
Novela z. o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Karel Fiedler, Martin Lank, Jana Hnyková, Olga Havlová, David Kádner, Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 710/0 dne 1. 2. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2016 jako tisk 710/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: institucionální struktura, místopředseda instituce, orgány veřejné správy, předseda instituce, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)