Sněmovní tisk 709
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Fiedler, Marek Černoch, Martin Lank, Jana Hnyková, Olga Havlová, David Kádner, Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Fiedler K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 709/0 dne 1. 2. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2016 jako tisk 709/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, elektrárna, elektrická energie, podpůrná cena, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)