Sněmovní tisk 657
N.z.o detenčních centr. pro neleg. migranty v cizích státech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Martin Lank, Jana Hnyková, Karel Fiedler, David Kádner, Olga Havlová, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 657/0 dne 20. 11. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 11. 2015. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2015 jako tisk 657/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Migrace

Deskriptory EUROVOCu: kontrola migrací, nápravně výchovné zařízení, nelegální migrace, politický azyl, uprchlíkISP (login)