Sněmovní tisk 634
Zpr. o činnosti Kontrolní rady GA ČR říjen 2014 - září 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2014 do září 2015

Autor: GA ČR

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nezisková organizace, výzkum a vývoj, zpráva o činnostiISP (login)