Sněmovní tisk 625
Novela z.o urychlení výstavby dopr., vodní a energ.infrastr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Kolovratník, Jan Birke, Zbyněk Stanjura, František Laudát, Pavel Čihák, Jaroslav Klaška, Petr Kudela) předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Kolovratník M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 625/0 dne 7. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2015.
    Návrh zákona 14. 10. 2015 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vztahy vlastnické, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční síť, silniční stavby, stavebnictví, veřejné stavitelství, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)