Sněmovní tisk 621
N. z. o referendu k imigračním kvótám EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Olga Havlová, David Kádner, Martin Lank, Augustin Karel Andrle Sylor, Jana Hnyková, Karel Fiedler) předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 621/0 dne 5. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2015 jako tisk 621/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Migrace, Referendum

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, imigrace, migrace, nelegální migrace, referendum, volební systémISP (login)