Sněmovní tisk 620
N. z. o referendu o vystoupení ČR z EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Olga Havlová, David Kádner, Martin Lank, Jana Hnyková, Karel Fiedler) předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 620/0 dne 5. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2015 jako tisk 620/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, členství v Evropské unii, Evropská unie, referendum, vypovědění smlouvy

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)