Sněmovní tisk 618
Střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2015 jako tisk 618/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 10. 2015 (usnesení č. 203). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 18. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 618/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 999).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet, státní výdaje, střednědobé financováníISP (login)