Sněmovní tisk 601
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 21. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Hurajčík Martin.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 601/0 dne 22. 9. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 22. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 10. 2015 jako tisk 601/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnost silničního provozu, inzerování zboží, pozemní doprava, propagace

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)