Sněmovní tisk 589
Novela z. o biocidech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 3. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 937).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 589/2, který byl rozeslán 25. 5. 2016 v 15:57.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 589/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1274).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 311, dokument 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 529).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 589/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 589/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 39, usnesení č. 1310).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 324/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3539Soňa Marková09000-12215.docx (24 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 19. 1. 2016 v 16:16:03
4166Jan Volný09627-13114.docx (21 KB) / PDF (325 KB, 2 strany) 15. 4. 2016 v 12:56:51


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Hnojiva, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, homologace, insekticidy, kontrola dovozu, obchodní licence, pesticidy, povolení k prodeji, přípravky ochrany rostlin

Navržené změny předpisů (16)ISP (login)