Sněmovní tisk 496
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Jana Hnyková, Olga Havlová, Martin Lank, Karel Fiedler, Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina, Jaroslav Holík) předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 496/0 dne 28. 5. 2015.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2015. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 2015 jako tisk 496/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, energetické právo, státní zaměstnanec, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)