Sněmovní tisk 488
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Ing. Jan Bartošek předložil sněmovně návrh zákona 21. 5. 2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 22. 5. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2015. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 6. 2015 jako tisk 488/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 2015 (usnesení č. 177). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 18. 6. 2015 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zákoník občanský, Zdravotně postižení občané

Deskriptory EUROVOCu: automobil, prostředky zdravotnické techniky, zdravotně postižený člověk, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)