Sněmovní tisk 478
N.z.,kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M.,Laudát F..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 478/0 dne 6. 5. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2015. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2015 jako tisk 478/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: derogace, dodavatel, maloobchod, obchodní filiálka, potravinářská výroba, potraviny, trh, zemědělský výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)