Sněmovní tisk 465
Novela z. o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 151, dokument 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 151/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 12. 2015 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 276).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 358/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2919Roman Procházka08380-11317.odt (5 KB) / PDF (62 KB, 1 strana) 2. 10. 2015 v 10:41:53


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní majetek, nedovolený obchod, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)