Sněmovní tisk 45
Novela zákona - trestní řád - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 3. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 89).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/1 (přerušuje projednávání).
 • L

  Projednávání proběhlo 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 160).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 45/4, který byl rozeslán 29. 4. 2014 v 17:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 252).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 282, dokument 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 282/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 546).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 141/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
689František Adámek06150-07315.odt (29 KB) / PDF (85 KB, 2 strany) 29. 4. 2014 v 14:38:43


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Mládež, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: dětská pornografie, obchodování s lidmi, ochrana dítěte, pornografie, právnická osoba, právo na informace, trestní odpovědnost, trestní řízení, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)