Sněmovní tisk 432
N. z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Olga Havlová předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 432/0 dne 23. 3. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 23. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 4. 2015 jako tisk 432/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudce a státní zástupce, státní zástupce

Navržené změny předpisů (43)ISP (login)