Sněmovní tisk 401
Účast ozbroj.sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 2. 2015 jako tisk 401/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 401/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 832).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 11. 2. 2015 jako senátní tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)