Sněmovní tisk 349
Zpr.o činnosti Kontrolní rady GA ČR říjen 2013 - říjen 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2013 do října 2014

Autor: GA ČR

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nezisková organizace, výzkum a vývoj, zpráva o činnostiISP (login)