Sněmovní tisk 342
Rozpočet SFDI na rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2014 jako tisk 342/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 10. 2014 (usnesení č. 101). Zpravodajem určen Ing. František Laudát.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 26. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 342/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 558).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (login)