Sněmovní tisk 341
N.z. o odpovědnosti za újmu způsob. při výkonu veřejné moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Olga Havlová, Marek Černoch, David Kádner) předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: Havlová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 341/0 dne 13. 10. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 10. 2014.
    Návrh zákona 10. 11. 2014 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Náhrady regresní, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, náhrada škody, ochrana práv a svobod, orgány veřejné správy, politická odpovědnost, správní odpovědnost, územní samospráva, veřejná funkce, zákonnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)