Sněmovní tisk 32
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 43).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 32/2, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 16:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 127, usnesení č. 200).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 4. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 263, dokument 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (schvaluje).
 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 88/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
494Antonín Seďa05955-06911.doc (32 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 18. 3. 2014 v 14:21:21


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: armáda, finanční pomoc, policie, válečný veterán, válka, vyznamenání

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)