Sněmovní tisk 198
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 5. 2014 jako tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Zpravodajem určen Ing. František Laudát.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 198/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 713).Hesla věcného rejstříku: Telekomunikace

Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, regulace telekomunikací, spoje, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (login)