Sněmovní tisk 182
Novela z. o urychl.výstavby doprav.,vodní a energ. infrastr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 182/0 dne 25. 4. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 7. 5. 2014 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 241).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 182/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 182/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 182/3, který byl rozeslán 17. 6. 2014 v 17:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 182, usnesení č. 356).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 314, dokument 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2014 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 559).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 178/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
951Karel Šidlo06412-07785.doc (14 KB) / PDF (156 KB, 1 strana) 13. 6. 2014 v 12:10:12
957Zbyněk Stanjura06418-07794.doc (16 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 17. 6. 2014 v 12:46:05
958Zbyněk Stanjura06419-07795.doc (19 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 17. 6. 2014 v 12:48:23


Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: cena pozemku, cena zemědělské půdy, dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, nemovitost, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)