Sněmovní tisk 174
Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 15. 4. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 233).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 6. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 233).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 278, dokument 278/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 5. 2014 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 278/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 5. 2014 a přijal usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako tisk 278/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 479).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 6. 2014.

Zákon vyhlášen 18. 6. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 109/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: pojištění osob, pojistné, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)