Sněmovní tisk 1125
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 6. 2017 jako tisk 1125/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1125/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1842).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 1. 6. 2017 jako senátní tisk 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, Bosna a Hercegovina, Kosovo, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)