Sněmovní tisk 1050
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 3. 2017 jako tisk 1050/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1050/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1839).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 3. 2017 jako senátní tisk 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, NATO, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (login)