Sněmovní tisk 95
Inf.o vojenských cvičeních AČR za období leden - červen 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2010

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 9. 2010 jako tisk 95/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 9. 2010 (usnesení č. 22). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 220).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 15. 9. 2010 jako senátní tisk 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)