Sněmovní tisk 892
Vl.n.z. o označ. a sledovatel. výbušnin pro civilní použití - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 14. 1. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Josef Tancoš a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1493).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 125, usnesení č. 1493).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 38, dokument 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 2. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 3. 2013 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 3. 2013 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 117).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 3. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 83/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Hornictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, důlní provoz, těžební průmysl, uplatňování právních předpisů EU, výbušnina, značka

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)