Sněmovní tisk 838
N.z.o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 26. 6. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 27. 6. 2012 senátorům jako tisk 385/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 385/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 326, které bylo rozdáno jako tisk 385/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 707).
  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 768).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sekaninová B.,Terelmešová D..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 30. 10. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2012 jako tisk 838/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronické bankovnictví, elektronické peníze, mateřský příspěvek, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, poštovní finanční služby, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)