Sněmovní tisk 744
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 6. 2012 jako tisk 744/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 24. 7. 2012.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 4. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 744/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1298).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 29. 6. 2012 jako senátní tisk 387/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 301, které bylo rozdáno jako tisk 387/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 717).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, dohled nad trhem, finanční trh, kapitálový trh, správní dohled, zpráva o činnostiISP (login)