Sněmovní tisk 729
Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 6. 2012 jako tisk 729/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Zpravodajem určen Ing. Radim Jirout, MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 4. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 729/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1297).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční politika, měnová politika, rozpočtová stabilita, stabilizace hospodářství, zpráva o činnostiISP (login)