Sněmovní tisk 658
Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 10. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1128).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 658/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1281).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 4. 2012 jako senátní tisk 334/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Václav Homolka) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2012 a přijal usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako tisk 334/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 5. 2012 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 334/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 334/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 689).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 12. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 52 pod číslem 97/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, sport, tělesná výchovaISP (login)