Sněmovní tisk 612
Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 2. 2012 jako tisk 612/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Zpravodajem určena Mgr. Ivana Levá.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 13. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 612/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 54, usnesení č. 1131).Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (login)