Sněmovní tisk 609
Zpráva o inflaci - leden 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2012 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2011)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 2. 2012 jako tisk 609/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Zpravodajem určena Mgr. Helena Langšádlová.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 4. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1138).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (login)