Sněmovní tisk 606
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 2. 2012 jako tisk 606/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 14. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 606/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 78, usnesení č. 1082).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)