Sněmovní tisk 583
Vl.n.z.o státním dluhopisovém programu na rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 19. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 978).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 33, usnesení č. 978).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 286, dokument 286/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 2. 2012 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 286/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 2. 2012 na 18. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 528).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 28. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 95/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, konsolidace státního dluhu, rozpočtový schodek, státní rozpočet, veřejný dluhISP (login)