Sněmovní tisk 572
Doh.mezi ČR a vl Korejské rep. o programu pracovní dovolené

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2012 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1011).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 62, usnesení č. 1068).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 1. 2012 jako senátní tisk 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2012 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 4. 2012 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 573).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 3. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 55/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dovolená, Jižní Korea, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, vízová politikaISP (login)