Sněmovní tisk 566
Sml.mezi ČR a vl.Ruské fed. o spolupr.v boji proti trest.č.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 9. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 992).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1144).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 1. 2012 jako senátní tisk 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 2. 2012 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2012 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 277/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 4. 2012 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 569).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 11. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 50 pod číslem 92/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, celní spolupráce, Česká republika, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce, přeshraniční spolupráce, Rusko, trestná činnostISP (login)