Sněmovní tisk 561
Sml.mezi ČR a Rak.rep.o změnách průběhu spol.státních hranic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 561/0 dne 29. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 991).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 561/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1143).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 12. 2011 jako senátní tisk 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 6. 2012 a přijal usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 647).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 12. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 51 pod číslem 96/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, Rakousko, územní suverenitaISP (login)